Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 34,901-34,920 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 42.2 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039149
Mã NSX: AT0805CRD0742R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 464 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038160
Mã NSX: RT0805BRE07464KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 432 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039150
Mã NSX: AT0805CRD07432KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 46.4 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038161
Mã NSX: RT0805BRE0746R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 432 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039151
Mã NSX: AT0805CRD07432RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 487 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038162
Mã NSX: RT0805BRE07487RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 43.2 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039152
Mã NSX: AT0805CRD0743K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 48.7 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038163
Mã NSX: RT0805BRE0748R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 43.2 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039153
Mã NSX: AT0805CRD0743R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.64 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038164
Mã NSX: RT0805BRE074K64L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 442 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039154
Mã NSX: AT0805CRD07442KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 52.3 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038165
Mã NSX: RT0805BRE0752R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 442 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039155
Mã NSX: AT0805CRD07442RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 53.6 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038166
Mã NSX: RT0805BRE0753K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 44.2 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039156
Mã NSX: AT0805CRD0744K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 53.6 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038167
Mã NSX: RT0805BRE0753R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 44.2 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039157
Mã NSX: AT0805CRD0744R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 54.9 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038168
Mã NSX: RT0805BRE0754R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 453 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039158
Mã NSX: AT0805CRD07453KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 576 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038169
Mã NSX: RT0805BRE07576RL

Số lượng / Giá