Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 34,921-34,940 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 453 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039159
Mã NSX: AT0805CRD07453RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 57.6 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038170
Mã NSX: RT0805BRE0757R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 45.3 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039160
Mã NSX: AT0805CRD0745K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 59 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038171
Mã NSX: RT0805BRE0759RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 45.3 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039161
Mã NSX: AT0805CRD0745R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 604 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038172
Mã NSX: RT0805BRE07604KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 464 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039162
Mã NSX: AT0805CRD07464KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 620 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038173
Mã NSX: RT0805BRE07620RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 464 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039163
Mã NSX: AT0805CRD07464RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 62 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038174
Mã NSX: RT0805BRE0762RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 46.4 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039164
Mã NSX: AT0805CRD0746K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 634 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038175
Mã NSX: RT0805BRE07634KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 46.4 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039165
Mã NSX: AT0805CRD0746R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 634 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038176
Mã NSX: RT0805BRE07634RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 475 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039166
Mã NSX: AT0805CRD07475KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 63.4 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038177
Mã NSX: RT0805BRE0763R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 475 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039167
Mã NSX: AT0805CRD07475RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 649 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038178
Mã NSX: RT0805BRE07649KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47.5 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039168
Mã NSX: AT0805CRD0747K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 649 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038179
Mã NSX: RT0805BRE07649RL

Số lượng / Giá