Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 35,061-35,080 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 5.49 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040232
Mã NSX: RT0805BRC075K49L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 64.9 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039237
Mã NSX: AT0805CRD0764K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.6 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040233
Mã NSX: RT0805BRC075K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 64.9 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039238
Mã NSX: AT0805CRD0764R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.76 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040234
Mã NSX: RT0805BRC075K76L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 665 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039239
Mã NSX: AT0805CRD07665KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 604 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040235
Mã NSX: RT0805BRC07604KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 665 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039240
Mã NSX: AT0805CRD07665RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 604 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040236
Mã NSX: RT0805BRC07604RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 66.5 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039241
Mã NSX: AT0805CRD0766K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 60.4 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040237
Mã NSX: RT0805BRC0760K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 66.5 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039242
Mã NSX: AT0805CRD0766R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 60.4 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040238
Mã NSX: RT0805BRC0760R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 681 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039243
Mã NSX: AT0805CRD07681KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 619 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040239
Mã NSX: RT0805BRC07619KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 681 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039244
Mã NSX: AT0805CRD07681RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 61.9 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040240
Mã NSX: RT0805BRC0761K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 68.1 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039245
Mã NSX: AT0805CRD0768K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 61.9 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040241
Mã NSX: RT0805BRC0761R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 68.1 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039246
Mã NSX: AT0805CRD0768R1L

Số lượng / Giá