Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 35,081-35,100 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 620 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040242
Mã NSX: RT0805BRC07620KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 698 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039247
Mã NSX: AT0805CRD07698KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 62 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040243
Mã NSX: RT0805BRC0762RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 698 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039248
Mã NSX: AT0805CRD07698RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 634 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040244
Mã NSX: RT0805BRC07634KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 69.8 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039249
Mã NSX: AT0805CRD0769K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 634 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040245
Mã NSX: RT0805BRC07634RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 69.8 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039250
Mã NSX: AT0805CRD0769R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 63.4 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040246
Mã NSX: RT0805BRC0763K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.04 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039251
Mã NSX: AT0805CRD076K04L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 63.4 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040247
Mã NSX: RT0805BRC0763R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.19 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039252
Mã NSX: AT0805CRD076K19L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 649 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040248
Mã NSX: RT0805BRC07649KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.34 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039253
Mã NSX: AT0805CRD076K34L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 649 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040249
Mã NSX: RT0805BRC07649RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.49 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039254
Mã NSX: AT0805CRD076K49L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 64.9 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040250
Mã NSX: RT0805BRC0764R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.65 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039255
Mã NSX: AT0805CRD076K65L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 665 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040251
Mã NSX: RT0805BRC07665KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.81 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039256
Mã NSX: AT0805CRD076K81L

Số lượng / Giá