Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 35,101-35,120 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 665 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040252
Mã NSX: RT0805BRC07665RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.98 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039257
Mã NSX: AT0805CRD076K98L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 66.5 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040253
Mã NSX: RT0805BRC0766K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 715 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039258
Mã NSX: AT0805CRD07715KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 66.5 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040254
Mã NSX: RT0805BRC0766R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 715 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039259
Mã NSX: AT0805CRD07715RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 680 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040255
Mã NSX: RT0805BRC07680KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 71.5 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039260
Mã NSX: AT0805CRD0771K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 680 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040256
Mã NSX: RT0805BRC07680RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 71.5 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039261
Mã NSX: AT0805CRD0771R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 681 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040257
Mã NSX: RT0805BRC07681KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 732 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039262
Mã NSX: AT0805CRD07732KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 681 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040258
Mã NSX: RT0805BRC07681RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 732 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039263
Mã NSX: AT0805CRD07732RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 68.1 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040259
Mã NSX: RT0805BRC0768K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 73.2 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039264
Mã NSX: AT0805CRD0773K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 68.1 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040260
Mã NSX: RT0805BRC0768R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 73.2 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039265
Mã NSX: AT0805CRD0773R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 68 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040261
Mã NSX: RT0805BRC0768RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 750 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039266
Mã NSX: AT0805CRD07750KL

Số lượng / Giá