Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 35,161-35,180 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 768 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040282
Mã NSX: RT0805BRC07768RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 825 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039287
Mã NSX: AT0805CRD07825KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 76.8 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040283
Mã NSX: RT0805BRC0776R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 825 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039288
Mã NSX: AT0805CRD07825RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 787 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040284
Mã NSX: RT0805BRC07787KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 82.5 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039289
Mã NSX: AT0805CRD0782K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 787 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040285
Mã NSX: RT0805BRC07787RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 82.5 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039290
Mã NSX: AT0805CRD0782R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 78.7 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040286
Mã NSX: RT0805BRC0778K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 845 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039291
Mã NSX: AT0805CRD07845KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 78.7 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040287
Mã NSX: RT0805BRC0778R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 845 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039292
Mã NSX: AT0805CRD07845RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.15 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040288
Mã NSX: RT0805BRC077K15L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 84.5 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039293
Mã NSX: AT0805CRD0784K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.32 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040289
Mã NSX: RT0805BRC077K32L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 84.5 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039294
Mã NSX: AT0805CRD0784R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.68 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040290
Mã NSX: RT0805BRC077K68L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 866 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039295
Mã NSX: AT0805CRD07866KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.87 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040291
Mã NSX: RT0805BRC077K87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 866 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039296
Mã NSX: AT0805CRD07866RL

Số lượng / Giá