Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 3,501-3,520 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 16.9 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005312
Mã NSX: RT0402FRE0716K9L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 16 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005313
Mã NSX: RT0402FRE0716KL

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 16.2 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005314
Mã NSX: RT0402FRE0716R2L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 16.5 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005315
Mã NSX: RT0402FRE0716R5L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 16.9 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005316
Mã NSX: RT0402FRE0716R9L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 16 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005317
Mã NSX: RT0402FRE0716RL

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 174 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005318
Mã NSX: RT0402FRE07174RL

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 178 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005319
Mã NSX: RT0402FRE07178RL

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 17.4 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005320
Mã NSX: RT0402FRE0717K4L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 17.8 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005321
Mã NSX: RT0402FRE0717K8L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 17.4 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005322
Mã NSX: RT0402FRE0717R4L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 17.8 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005323
Mã NSX: RT0402FRE0717R8L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 180 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005324
Mã NSX: RT0402FRE07180RL

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 182 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005325
Mã NSX: RT0402FRE07182RL

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 187 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005326
Mã NSX: RT0402FRE07187RL

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 18.2 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005327
Mã NSX: RT0402FRE0718K2L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 18.7 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005328
Mã NSX: RT0402FRE0718K7L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 18 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005329
Mã NSX: RT0402FRE0718KL

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 18.2 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005330
Mã NSX: RT0402FRE0718R2L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 18.7 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005331
Mã NSX: RT0402FRE0718R7L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204