Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 35,181-35,200 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 806 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040292
Mã NSX: RT0805BRC07806RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 86.6 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039297
Mã NSX: AT0805CRD0786K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 80.6 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040293
Mã NSX: RT0805BRC0780K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 86.6 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039298
Mã NSX: AT0805CRD0786R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 80.6 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040294
Mã NSX: RT0805BRC0780R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 887 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039299
Mã NSX: AT0805CRD07887KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 825 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040295
Mã NSX: RT0805BRC07825RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 887 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039300
Mã NSX: AT0805CRD07887RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 82.5 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040296
Mã NSX: RT0805BRC0782K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 88.7 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039301
Mã NSX: AT0805CRD0788K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 82.5 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040297
Mã NSX: RT0805BRC0782R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 88.7 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039302
Mã NSX: AT0805CRD0788R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 82 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040298
Mã NSX: RT0805BRC0782RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.06 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039303
Mã NSX: AT0805CRD078K06L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 845 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040299
Mã NSX: RT0805BRC07845RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.25 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039304
Mã NSX: AT0805CRD078K25L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 84.5 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040300
Mã NSX: RT0805BRC0784K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.45 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039305
Mã NSX: AT0805CRD078K45L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 84.5 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040301
Mã NSX: RT0805BRC0784R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.66 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039306
Mã NSX: AT0805CRD078K66L

Số lượng / Giá