Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 35,381-35,400 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 118 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040392
Mã NSX: AT0805BRD07118KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 14.7 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039397
Mã NSX: RT0805CRB0714R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 118 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040393
Mã NSX: AT0805BRD07118RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 14 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039398
Mã NSX: RT0805CRB0714RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11.3 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040394
Mã NSX: AT0805BRD0711K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 150 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039399
Mã NSX: RT0805CRB07150KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11.5 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040395
Mã NSX: AT0805BRD0711K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 150 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039400
Mã NSX: RT0805CRB07150RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11.8 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040396
Mã NSX: AT0805BRD0711K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 154 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039401
Mã NSX: RT0805CRB07154KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040397
Mã NSX: AT0805BRD0711KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 154 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039402
Mã NSX: RT0805CRB07154RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11.3 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040398
Mã NSX: AT0805BRD0711R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 158 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039403
Mã NSX: RT0805CRB07158KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11.5 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040399
Mã NSX: AT0805BRD0711R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 158 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039404
Mã NSX: RT0805CRB07158RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11.8 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040400
Mã NSX: AT0805BRD0711R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15.4 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039405
Mã NSX: RT0805CRB0715K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040401
Mã NSX: AT0805BRD0711RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15.8 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039406
Mã NSX: RT0805CRB0715K8L

Số lượng / Giá