Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 35,401-35,420 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 121 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040402
Mã NSX: AT0805BRD07121KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039407
Mã NSX: RT0805CRB0715KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 121 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040403
Mã NSX: AT0805BRD07121RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15.4 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039408
Mã NSX: RT0805CRB0715R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 124 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040404
Mã NSX: AT0805BRD07124KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15.8 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039409
Mã NSX: RT0805CRB0715R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 124 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040405
Mã NSX: AT0805BRD07124RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039410
Mã NSX: RT0805CRB0715RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 127 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040406
Mã NSX: AT0805BRD07127KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 160 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039411
Mã NSX: RT0805CRB07160KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 127 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040407
Mã NSX: AT0805BRD07127RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 160 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039412
Mã NSX: RT0805CRB07160RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.1 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040408
Mã NSX: AT0805BRD0712K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 162 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039413
Mã NSX: RT0805CRB07162KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.4 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040409
Mã NSX: AT0805BRD0712K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 162 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039414
Mã NSX: RT0805CRB07162RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.7 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040410
Mã NSX: AT0805BRD0712K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 165 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039415
Mã NSX: RT0805CRB07165KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040411
Mã NSX: AT0805BRD0712KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 165 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039416
Mã NSX: RT0805CRB07165RL

Số lượng / Giá