Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 35,421-35,440 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 12.1 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040412
Mã NSX: AT0805BRD0712R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 169 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039417
Mã NSX: RT0805CRB07169KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.4 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040413
Mã NSX: AT0805BRD0712R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 169 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039418
Mã NSX: RT0805CRB07169RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.7 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040414
Mã NSX: AT0805BRD0712R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.2 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039419
Mã NSX: RT0805CRB0716K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 130 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040415
Mã NSX: AT0805BRD07130KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.5 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039420
Mã NSX: RT0805CRB0716K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 130 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040416
Mã NSX: AT0805BRD07130RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.9 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039421
Mã NSX: RT0805CRB0716K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 133 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040417
Mã NSX: AT0805BRD07133KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039422
Mã NSX: RT0805CRB0716KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 133 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040418
Mã NSX: AT0805BRD07133RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.2 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039423
Mã NSX: RT0805CRB0716R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 137 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040419
Mã NSX: AT0805BRD07137KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.5 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039424
Mã NSX: RT0805CRB0716R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 137 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040420
Mã NSX: AT0805BRD07137RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.9 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039425
Mã NSX: RT0805CRB0716R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 13.3 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040421
Mã NSX: AT0805BRD0713K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039426
Mã NSX: RT0805CRB0716RL

Số lượng / Giá