Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 35,501-35,520 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 1.07 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039457
Mã NSX: RT0805CRB071K07L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 165 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040452
Mã NSX: AT0805BRD07165KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.13 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039458
Mã NSX: RT0805CRB071K13L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 165 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040453
Mã NSX: AT0805BRD07165RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.15 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039459
Mã NSX: RT0805CRB071K15L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 169 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040454
Mã NSX: AT0805BRD07169KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.18 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039460
Mã NSX: RT0805CRB071K18L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 169 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040455
Mã NSX: AT0805BRD07169RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.1 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039461
Mã NSX: RT0805CRB071K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.2 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040456
Mã NSX: AT0805BRD0716K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.21 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039462
Mã NSX: RT0805CRB071K21L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.5 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040457
Mã NSX: AT0805BRD0716K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.24 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039463
Mã NSX: RT0805CRB071K24L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.9 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040458
Mã NSX: AT0805BRD0716K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.27 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039464
Mã NSX: RT0805CRB071K27L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040459
Mã NSX: AT0805BRD0716KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.2 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039465
Mã NSX: RT0805CRB071K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.2 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040460
Mã NSX: AT0805BRD0716R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.33 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039466
Mã NSX: RT0805CRB071K33L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.5 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040461
Mã NSX: AT0805BRD0716R5L

Số lượng / Giá