Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 35,521-35,540 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 1.37 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039467
Mã NSX: RT0805CRB071K37L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.9 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040462
Mã NSX: AT0805BRD0716R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.3 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039468
Mã NSX: RT0805CRB071K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 174 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040463
Mã NSX: AT0805BRD07174KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.43 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039469
Mã NSX: RT0805CRB071K43L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 174 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040464
Mã NSX: AT0805BRD07174RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.47 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039470
Mã NSX: RT0805CRB071K47L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 178 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040465
Mã NSX: AT0805BRD07178KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.4 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039471
Mã NSX: RT0805CRB071K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 178 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040466
Mã NSX: AT0805BRD07178RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.54 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039472
Mã NSX: RT0805CRB071K54L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 17.4 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040467
Mã NSX: AT0805BRD0717K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.58 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039473
Mã NSX: RT0805CRB071K58L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 17.8 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040468
Mã NSX: AT0805BRD0717K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.5 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039474
Mã NSX: RT0805CRB071K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 17.4 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040469
Mã NSX: AT0805BRD0717R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.62 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039475
Mã NSX: RT0805CRB071K62L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 17.8 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040470
Mã NSX: AT0805BRD0717R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.65 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039476
Mã NSX: RT0805CRB071K65L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 180 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040471
Mã NSX: AT0805BRD07180KL

Số lượng / Giá