Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 35,541-35,560 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 1.69 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039477
Mã NSX: RT0805CRB071K69L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 182 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040472
Mã NSX: AT0805BRD07182KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.6 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039478
Mã NSX: RT0805CRB071K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 182 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040473
Mã NSX: AT0805BRD07182RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.74 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039479
Mã NSX: RT0805CRB071K74L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 187 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040474
Mã NSX: AT0805BRD07187KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.78 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039480
Mã NSX: RT0805CRB071K78L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 187 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040475
Mã NSX: AT0805BRD07187RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.82 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039481
Mã NSX: RT0805CRB071K82L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18.2 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040476
Mã NSX: AT0805BRD0718K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.87 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039482
Mã NSX: RT0805CRB071K87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18.7 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040477
Mã NSX: AT0805BRD0718K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.8 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039483
Mã NSX: RT0805CRB071K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18.2 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040478
Mã NSX: AT0805BRD0718R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.91 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039484
Mã NSX: RT0805CRB071K91L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18.7 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040479
Mã NSX: AT0805BRD0718R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.96 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039485
Mã NSX: RT0805CRB071K96L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 191 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040480
Mã NSX: AT0805BRD07191KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039486
Mã NSX: RT0805CRB071KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 191 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040481
Mã NSX: AT0805BRD07191RL

Số lượng / Giá