Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 35,561-35,580 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 200 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039487
Mã NSX: RT0805CRB07200KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 196 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040482
Mã NSX: AT0805BRD07196KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 200 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039488
Mã NSX: RT0805CRB07200RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 196 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040483
Mã NSX: AT0805BRD07196RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 205 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039489
Mã NSX: RT0805CRB07205KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 19.1 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040484
Mã NSX: AT0805BRD0719K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 205 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039490
Mã NSX: RT0805CRB07205RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 19.6 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040485
Mã NSX: AT0805BRD0719K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 20.5 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039491
Mã NSX: RT0805CRB0720K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 19.1 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040486
Mã NSX: AT0805BRD0719R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 20 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039492
Mã NSX: RT0805CRB0720KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 19.6 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040487
Mã NSX: AT0805BRD0719R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 20.5 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039493
Mã NSX: RT0805CRB0720R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.02 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040488
Mã NSX: AT0805BRD071K02L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 20 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039494
Mã NSX: RT0805CRB0720RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.05 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040489
Mã NSX: AT0805BRD071K05L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 210 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039495
Mã NSX: RT0805CRB07210KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.07 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040490
Mã NSX: AT0805BRD071K07L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 210 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039496
Mã NSX: RT0805CRB07210RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.13 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040491
Mã NSX: AT0805BRD071K13L

Số lượng / Giá