Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 35,581-35,600 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 215 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039497
Mã NSX: RT0805CRB07215KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.15 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040492
Mã NSX: AT0805BRD071K15L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 215 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039498
Mã NSX: RT0805CRB07215RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.18 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040493
Mã NSX: AT0805BRD071K18L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 21.5 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039499
Mã NSX: RT0805CRB0721K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.1 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040494
Mã NSX: AT0805BRD071K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 21 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039500
Mã NSX: RT0805CRB0721KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.21 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040495
Mã NSX: AT0805BRD071K21L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 21.5 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039501
Mã NSX: RT0805CRB0721R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.24 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040496
Mã NSX: AT0805BRD071K24L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 21 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039502
Mã NSX: RT0805CRB0721RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.27 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040497
Mã NSX: AT0805BRD071K27L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 220 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039503
Mã NSX: RT0805CRB07220KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.33 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040498
Mã NSX: AT0805BRD071K33L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 220 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039504
Mã NSX: RT0805CRB07220RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.37 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040499
Mã NSX: AT0805BRD071K37L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 221 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039505
Mã NSX: RT0805CRB07221KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.3 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040500
Mã NSX: AT0805BRD071K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 221 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039506
Mã NSX: RT0805CRB07221RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.43 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040501
Mã NSX: AT0805BRD071K43L

Số lượng / Giá