Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 35,621-35,640 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 237 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039517
Mã NSX: RT0805CRB07237KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.82 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040512
Mã NSX: AT0805BRD071K82L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 237 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039518
Mã NSX: RT0805CRB07237RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.87 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040513
Mã NSX: AT0805BRD071K87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 23.2 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039519
Mã NSX: RT0805CRB0723K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.91 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040514
Mã NSX: AT0805BRD071K91L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 23.7 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039520
Mã NSX: RT0805CRB0723K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.96 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040515
Mã NSX: AT0805BRD071K96L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 23.2 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039521
Mã NSX: RT0805CRB0723R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1 MOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040516
Mã NSX: AT0805BRD071ML

Số lượng / Giá

Điện trở dán 23.7 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039522
Mã NSX: RT0805CRB0723R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 200 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040517
Mã NSX: AT0805BRD07200KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 240 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039523
Mã NSX: RT0805CRB07240KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 200 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040518
Mã NSX: AT0805BRD07200RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 240 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039524
Mã NSX: RT0805CRB07240RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 205 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040519
Mã NSX: AT0805BRD07205KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 243 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039525
Mã NSX: RT0805CRB07243KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 205 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040520
Mã NSX: AT0805BRD07205RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 243 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039526
Mã NSX: RT0805CRB07243RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 20.5 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040521
Mã NSX: AT0805BRD0720K5L

Số lượng / Giá