Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 35,661-35,680 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 25.5 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039537
Mã NSX: RT0805CRB0725K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 21 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040532
Mã NSX: AT0805BRD0721RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 25.5 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039538
Mã NSX: RT0805CRB0725R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 220 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040533
Mã NSX: AT0805BRD07220KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 261 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039539
Mã NSX: RT0805CRB07261KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 221 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040534
Mã NSX: AT0805BRD07221KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 261 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039540
Mã NSX: RT0805CRB07261RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 221 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040535
Mã NSX: AT0805BRD07221RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 267 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039541
Mã NSX: RT0805CRB07267KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 226 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040536
Mã NSX: AT0805BRD07226KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 267 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039542
Mã NSX: RT0805CRB07267RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 226 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040537
Mã NSX: AT0805BRD07226RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 26.1 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039543
Mã NSX: RT0805CRB0726K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22.1 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040538
Mã NSX: AT0805BRD0722K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 26.7 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039544
Mã NSX: RT0805CRB0726K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22.6 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040539
Mã NSX: AT0805BRD0722K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 26.1 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039545
Mã NSX: RT0805CRB0726R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22.1 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040540
Mã NSX: AT0805BRD0722R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 26.7 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039546
Mã NSX: RT0805CRB0726R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22.6 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040541
Mã NSX: AT0805BRD0722R6L

Số lượng / Giá