Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 35,761-35,780 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 2 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039587
Mã NSX: RT0805CRB072KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 28 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040582
Mã NSX: AT0805BRD0728RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 300 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039588
Mã NSX: RT0805CRB07300KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 294 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040583
Mã NSX: AT0805BRD07294KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 300 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039589
Mã NSX: RT0805CRB07300RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 294 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040584
Mã NSX: AT0805BRD07294RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 301 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039590
Mã NSX: RT0805CRB07301KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 29.4 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040585
Mã NSX: AT0805BRD0729K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 301 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039591
Mã NSX: RT0805CRB07301RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 29.4 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040586
Mã NSX: AT0805BRD0729R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 309 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039592
Mã NSX: RT0805CRB07309KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.05 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040587
Mã NSX: AT0805BRD072K05L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 309 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039593
Mã NSX: RT0805CRB07309RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.15 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040588
Mã NSX: AT0805BRD072K15L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30.1 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039594
Mã NSX: RT0805CRB0730K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.1 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040589
Mã NSX: AT0805BRD072K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30.9 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039595
Mã NSX: RT0805CRB0730K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.21 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040590
Mã NSX: AT0805BRD072K21L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039596
Mã NSX: RT0805CRB0730KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.26 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040591
Mã NSX: AT0805BRD072K26L

Số lượng / Giá