Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 35,881-35,900 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 392 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039647
Mã NSX: RT0805CRB07392RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 37.4 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040642
Mã NSX: AT0805BRD0737K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 39.2 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039648
Mã NSX: RT0805CRB0739K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 37.4 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040643
Mã NSX: AT0805BRD0737R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 39 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039649
Mã NSX: RT0805CRB0739KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 383 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040644
Mã NSX: AT0805BRD07383KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 39.2 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039650
Mã NSX: RT0805CRB0739R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 383 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040645
Mã NSX: AT0805BRD07383RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 39 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039651
Mã NSX: RT0805CRB0739RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 38.3 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040646
Mã NSX: AT0805BRD0738K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.01 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039652
Mã NSX: RT0805CRB073K01L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 38.3 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040647
Mã NSX: AT0805BRD0738R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.09 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039653
Mã NSX: RT0805CRB073K09L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 392 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040648
Mã NSX: AT0805BRD07392KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.16 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039654
Mã NSX: RT0805CRB073K16L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 392 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040649
Mã NSX: AT0805BRD07392RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.24 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039655
Mã NSX: RT0805CRB073K24L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 39.2 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040650
Mã NSX: AT0805BRD0739K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.32 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039656
Mã NSX: RT0805CRB073K32L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 39 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040651
Mã NSX: AT0805BRD0739KL

Số lượng / Giá