Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 341-360 trong số 1,504 mục.
Điện trở dán 91 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000673
Mã NSX: RC0402JR-0791KL

Số lượng / Giá
50 + 37
100 + 36
1,000 + 34
10,000 + 33
10,000 + 33
50 + 37
100 + 36
1,000 + 34
10,000 + 33
10,000 + 33

Điện trở dán 3.9 MOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000675
Mã NSX: RC0402JR-073M9L

Số lượng / Giá
50 + 37
100 + 36
1,000 + 34
10,000 + 33
10,000 + 33
50 + 37
100 + 36
1,000 + 34
10,000 + 33
10,000 + 33

Điện trở dán 562 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000677
Mã NSX: RC0402FR-07562KL

Số lượng / Giá
50 + 39
100 + 38
1,000 + 36
10,000 + 35
10,000 + 35
50 + 39
100 + 38
1,000 + 36
10,000 + 35
10,000 + 35

Điện trở dán 5.9 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000679
Mã NSX: RC0402FR-075K9L

Số lượng / Giá
50 + 39
100 + 38
1,000 + 36
10,000 + 35
10,000 + 35
50 + 39
100 + 38
1,000 + 36
10,000 + 35
10,000 + 35

Điện trở dán 16.9 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000681
Mã NSX: RC0402FR-0716R9L

Số lượng / Giá
50 + 39
100 + 38
1,000 + 36
10,000 + 35
10,000 + 35
50 + 39
100 + 38
1,000 + 36
10,000 + 35
10,000 + 35

Điện trở dán 71.5 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000683
Mã NSX: RC0402FR-0771R5L

Số lượng / Giá
50 + 39
100 + 38
1,000 + 36
10,000 + 35
10,000 + 35
50 + 39
100 + 38
1,000 + 36
10,000 + 35
10,000 + 35

Điện trở dán 93.1 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000685
Mã NSX: RC0402FR-0793R1L

Số lượng / Giá
50 + 39
100 + 38
1,000 + 36
10,000 + 35
10,000 + 35
50 + 39
100 + 38
1,000 + 36
10,000 + 35
10,000 + 35

Điện trở dán 52.3 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000687
Mã NSX: RC0402FR-0752R3L

Số lượng / Giá
50 + 39
100 + 38
1,000 + 36
10,000 + 35
10,000 + 35
50 + 39
100 + 38
1,000 + 36
10,000 + 35
10,000 + 35

Điện trở dán 78.7 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000689
Mã NSX: RC0402FR-0778R7L

Số lượng / Giá
50 + 39
100 + 38
1,000 + 36
10,000 + 35
10,000 + 35
50 + 39
100 + 38
1,000 + 36
10,000 + 35
10,000 + 35

Điện trở dán 21 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000691
Mã NSX: RC0402FR-0721RL

Số lượng / Giá
50 + 39
100 + 38
1,000 + 36
10,000 + 35
10,000 + 35
50 + 39
100 + 38
1,000 + 36
10,000 + 35
10,000 + 35

Điện trở dán 19.1 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000693
Mã NSX: RC0402FR-0719R1L

Số lượng / Giá
50 + 39
100 + 38
1,000 + 36
10,000 + 35
10,000 + 35
50 + 39
100 + 38
1,000 + 36
10,000 + 35
10,000 + 35

Điện trở dán 51.1 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000695
Mã NSX: RC0402FR-0751K1L

Số lượng / Giá
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39

Điện trở dán 60.4 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000697
Mã NSX: RC0402FR-0760R4L

Số lượng / Giá
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39

Điện trở dán 220 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000699
Mã NSX: RC0402FR-07220RL

Số lượng / Giá
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39

Điện trở dán 5.1 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000701
Mã NSX: RC0402FR-075K1L

Số lượng / Giá
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39

Điện trở dán 5.6 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000703
Mã NSX: RC0402FR-075K6L

Số lượng / Giá
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39

Điện trở dán 27 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000705
Mã NSX: RC0402FR-0727KL

Số lượng / Giá
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39

Điện trở dán 1.2 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000707
Mã NSX: RC0402FR-071K2L

Số lượng / Giá
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39

Điện trở dán 470 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000709
Mã NSX: RC0402FR-07470KL

Số lượng / Giá
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39

Điện trở dán 31.6 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000711
Mã NSX: RC0402FR-0731K6L

Số lượng / Giá
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39