Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 3,581-3,600 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 23.7 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005392
Mã NSX: RT0402FRE0723K7L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 23.2 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005393
Mã NSX: RT0402FRE0723R2L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 23.7 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005394
Mã NSX: RT0402FRE0723R7L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 240 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005395
Mã NSX: RT0402FRE07240RL

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 243 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005396
Mã NSX: RT0402FRE07243RL

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 249 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005397
Mã NSX: RT0402FRE07249RL

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 24.3 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005398
Mã NSX: RT0402FRE0724K3L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 24.9 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005399
Mã NSX: RT0402FRE0724K9L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 24 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005400
Mã NSX: RT0402FRE0724KL

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 24.3 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005401
Mã NSX: RT0402FRE0724R3L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 24.9 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005402
Mã NSX: RT0402FRE0724R9L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 24 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005403
Mã NSX: RT0402FRE0724RL

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 255 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005404
Mã NSX: RT0402FRE07255RL

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 25.5 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005405
Mã NSX: RT0402FRE0725K5L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 25.5 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005406
Mã NSX: RT0402FRE0725R5L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 261 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005407
Mã NSX: RT0402FRE07261RL

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 267 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005408
Mã NSX: RT0402FRE07267RL

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 26.1 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005409
Mã NSX: RT0402FRE0726K1L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 26.7 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005410
Mã NSX: RT0402FRE0726K7L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 26.1 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005411
Mã NSX: RT0402FRE0726R1L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204