Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 36,001-36,020 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 47 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039707
Mã NSX: RT0805CRB0747RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 499 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040702
Mã NSX: AT0805BRD07499RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 481 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039708
Mã NSX: RT0805CRB07481RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 49.9 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040703
Mã NSX: AT0805BRD0749K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 487 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039709
Mã NSX: RT0805CRB07487KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 49.9 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040704
Mã NSX: AT0805BRD0749R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 487 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039710
Mã NSX: RT0805CRB07487RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.02 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040705
Mã NSX: AT0805BRD074K02L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 48.7 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039711
Mã NSX: RT0805CRB0748K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.12 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040706
Mã NSX: AT0805BRD074K12L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 48.7 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039712
Mã NSX: RT0805CRB0748R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.22 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040707
Mã NSX: AT0805BRD074K22L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 499 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039713
Mã NSX: RT0805CRB07499KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.32 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040708
Mã NSX: AT0805BRD074K32L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 499 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039714
Mã NSX: RT0805CRB07499RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.42 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040709
Mã NSX: AT0805BRD074K42L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 49.9 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039715
Mã NSX: RT0805CRB0749K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.53 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040710
Mã NSX: AT0805BRD074K53L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 49.9 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039716
Mã NSX: RT0805CRB0749R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.64 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040711
Mã NSX: AT0805BRD074K64L

Số lượng / Giá