Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 36,041-36,060 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 4.7 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039727
Mã NSX: RT0805CRB074K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 52.3 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040722
Mã NSX: AT0805BRD0752R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.87 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039728
Mã NSX: RT0805CRB074K87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 536 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040723
Mã NSX: AT0805BRD07536KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.99 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039729
Mã NSX: RT0805CRB074K99L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 536 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040724
Mã NSX: AT0805BRD07536RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 510 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039730
Mã NSX: RT0805CRB07510KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 53.6 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040725
Mã NSX: AT0805BRD0753K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 510 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039731
Mã NSX: RT0805CRB07510RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 53.6 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040726
Mã NSX: AT0805BRD0753R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 511 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039732
Mã NSX: RT0805CRB07511KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 549 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040727
Mã NSX: AT0805BRD07549KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 511 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039733
Mã NSX: RT0805CRB07511RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 549 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040728
Mã NSX: AT0805BRD07549RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 51.1 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039734
Mã NSX: RT0805CRB0751K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 54.9 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040729
Mã NSX: AT0805BRD0754K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 51 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039735
Mã NSX: RT0805CRB0751KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 54.9 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040730
Mã NSX: AT0805BRD0754R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 51.1 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039736
Mã NSX: RT0805CRB0751R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 562 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040731
Mã NSX: AT0805BRD07562KL

Số lượng / Giá