Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 36,081-36,100 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 549 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039747
Mã NSX: RT0805CRB07549RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 59 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040742
Mã NSX: AT0805BRD0759RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 54.9 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039748
Mã NSX: RT0805CRB0754K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.11 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040743
Mã NSX: AT0805BRD075K11L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 54.9 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039749
Mã NSX: RT0805CRB0754R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.23 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040744
Mã NSX: AT0805BRD075K23L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 560 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039750
Mã NSX: RT0805CRB07560KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.36 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040745
Mã NSX: AT0805BRD075K36L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 560 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039751
Mã NSX: RT0805CRB07560RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.49 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040746
Mã NSX: AT0805BRD075K49L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 562 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039752
Mã NSX: RT0805CRB07562KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.62 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040747
Mã NSX: AT0805BRD075K62L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 562 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039753
Mã NSX: RT0805CRB07562RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.76 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040748
Mã NSX: AT0805BRD075K76L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 56.2 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039754
Mã NSX: RT0805CRB0756K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.9 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040749
Mã NSX: AT0805BRD075K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 56 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039755
Mã NSX: RT0805CRB0756KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 604 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040750
Mã NSX: AT0805BRD07604KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 56.2 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039756
Mã NSX: RT0805CRB0756R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 604 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040751
Mã NSX: AT0805BRD07604RL

Số lượng / Giá