Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 36,161-36,180 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 634 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039787
Mã NSX: RT0805CRB07634KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.65 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040782
Mã NSX: AT0805BRD076K65L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 634 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039788
Mã NSX: RT0805CRB07634RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.81 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040783
Mã NSX: AT0805BRD076K81L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 63.4 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039789
Mã NSX: RT0805CRB0763K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.98 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040784
Mã NSX: AT0805BRD076K98L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 63.4 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039790
Mã NSX: RT0805CRB0763R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 715 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040785
Mã NSX: AT0805BRD07715KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 649 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039791
Mã NSX: RT0805CRB07649KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 715 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040786
Mã NSX: AT0805BRD07715RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 649 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039792
Mã NSX: RT0805CRB07649RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 71.5 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040787
Mã NSX: AT0805BRD0771K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 64.9 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039793
Mã NSX: RT0805CRB0764K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 71.5 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040788
Mã NSX: AT0805BRD0771R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 64.9 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039794
Mã NSX: RT0805CRB0764R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 732 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040789
Mã NSX: AT0805BRD07732KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 665 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039795
Mã NSX: RT0805CRB07665KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 732 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040790
Mã NSX: AT0805BRD07732RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 665 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039796
Mã NSX: RT0805CRB07665RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 73.2 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040791
Mã NSX: AT0805BRD0773K2L

Số lượng / Giá