Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 3,601-3,620 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 26.7 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005412
Mã NSX: RT0402FRE0726R7L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 270 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005413
Mã NSX: RT0402FRE07270RL

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 274 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005414
Mã NSX: RT0402FRE07274RL

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 27.4 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005415
Mã NSX: RT0402FRE0727K4L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 27 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005416
Mã NSX: RT0402FRE0727KL

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 27.4 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005417
Mã NSX: RT0402FRE0727R4L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 280 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005418
Mã NSX: RT0402FRE07280RL

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 287 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005419
Mã NSX: RT0402FRE07287RL

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 28.7 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005420
Mã NSX: RT0402FRE0728K7L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 28 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005421
Mã NSX: RT0402FRE0728KL

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 28.7 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005422
Mã NSX: RT0402FRE0728R7L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 28 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005423
Mã NSX: RT0402FRE0728RL

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 294 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005424
Mã NSX: RT0402FRE07294RL

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 29.4 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005425
Mã NSX: RT0402FRE0729K4L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 29.4 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005426
Mã NSX: RT0402FRE0729R4L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 2.05 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005427
Mã NSX: RT0402FRE072K05L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 2.15 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005428
Mã NSX: RT0402FRE072K15L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 2.1 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005429
Mã NSX: RT0402FRE072K1L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 2.26 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005430
Mã NSX: RT0402FRE072K26L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 2.2 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005431
Mã NSX: RT0402FRE072K2L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204