Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 36,181-36,200 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 66.5 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039797
Mã NSX: RT0805CRB0766K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 73.2 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040792
Mã NSX: AT0805BRD0773R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 66.5 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039798
Mã NSX: RT0805CRB0766R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 750 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040793
Mã NSX: AT0805BRD07750KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 680 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039799
Mã NSX: RT0805CRB07680KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 750 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040794
Mã NSX: AT0805BRD07750RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 680 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039800
Mã NSX: RT0805CRB07680RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 75 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040795
Mã NSX: AT0805BRD0775KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 681 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039801
Mã NSX: RT0805CRB07681KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 75 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040796
Mã NSX: AT0805BRD0775RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 681 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039802
Mã NSX: RT0805CRB07681RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 768 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040797
Mã NSX: AT0805BRD07768KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 68.1 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039803
Mã NSX: RT0805CRB0768K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 768 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040798
Mã NSX: AT0805BRD07768RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 68 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039804
Mã NSX: RT0805CRB0768KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 76.8 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040799
Mã NSX: AT0805BRD0776K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 68.1 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039805
Mã NSX: RT0805CRB0768R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 76.8 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040800
Mã NSX: AT0805BRD0776R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 68 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039806
Mã NSX: RT0805CRB0768RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 787 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040801
Mã NSX: AT0805BRD07787KL

Số lượng / Giá