Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 36,201-36,220 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 698 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039807
Mã NSX: RT0805CRB07698KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 787 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040802
Mã NSX: AT0805BRD07787RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 698 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039808
Mã NSX: RT0805CRB07698RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 78.7 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040803
Mã NSX: AT0805BRD0778K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 69.8 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039809
Mã NSX: RT0805CRB0769K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 78.7 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040804
Mã NSX: AT0805BRD0778R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 69.8 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039810
Mã NSX: RT0805CRB0769R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.15 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040805
Mã NSX: AT0805BRD077K15L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.04 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039811
Mã NSX: RT0805CRB076K04L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.32 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040806
Mã NSX: AT0805BRD077K32L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.19 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039812
Mã NSX: RT0805CRB076K19L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.5 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040807
Mã NSX: AT0805BRD077K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.2 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039813
Mã NSX: RT0805CRB076K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.68 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040808
Mã NSX: AT0805BRD077K68L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.34 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039814
Mã NSX: RT0805CRB076K34L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.87 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040809
Mã NSX: AT0805BRD077K87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.49 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039815
Mã NSX: RT0805CRB076K49L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 806 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040810
Mã NSX: AT0805BRD07806KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.65 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039816
Mã NSX: RT0805CRB076K65L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 806 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040811
Mã NSX: AT0805BRD07806RL

Số lượng / Giá