Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 36,221-36,240 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 6.81 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039817
Mã NSX: RT0805CRB076K81L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 80.6 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040812
Mã NSX: AT0805BRD0780K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.8 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039818
Mã NSX: RT0805CRB076K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 80.6 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040813
Mã NSX: AT0805BRD0780R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.98 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039819
Mã NSX: RT0805CRB076K98L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 825 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040814
Mã NSX: AT0805BRD07825KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 715 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039820
Mã NSX: RT0805CRB07715KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 825 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040815
Mã NSX: AT0805BRD07825RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 715 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039821
Mã NSX: RT0805CRB07715RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 82.5 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040816
Mã NSX: AT0805BRD0782K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 71.5 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039822
Mã NSX: RT0805CRB0771K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 82.5 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040817
Mã NSX: AT0805BRD0782R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 71.5 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039823
Mã NSX: RT0805CRB0771R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 845 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040818
Mã NSX: AT0805BRD07845KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 732 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039824
Mã NSX: RT0805CRB07732KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 845 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040819
Mã NSX: AT0805BRD07845RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 732 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039825
Mã NSX: RT0805CRB07732RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 84.5 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040820
Mã NSX: AT0805BRD0784K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 73.2 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039826
Mã NSX: RT0805CRB0773K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 84.5 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040821
Mã NSX: AT0805BRD0784R5L

Số lượng / Giá