Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 36,241-36,260 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 73.2 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039827
Mã NSX: RT0805CRB0773R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 866 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040822
Mã NSX: AT0805BRD07866KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 750 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039828
Mã NSX: RT0805CRB07750KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 866 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040823
Mã NSX: AT0805BRD07866RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 750 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039829
Mã NSX: RT0805CRB07750RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 86.6 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040824
Mã NSX: AT0805BRD0786K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 75 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039830
Mã NSX: RT0805CRB0775KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 86.6 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040825
Mã NSX: AT0805BRD0786R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 75 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039831
Mã NSX: RT0805CRB0775RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 887 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040826
Mã NSX: AT0805BRD07887KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 768 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039832
Mã NSX: RT0805CRB07768KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 887 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040827
Mã NSX: AT0805BRD07887RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 768 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039833
Mã NSX: RT0805CRB07768RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 88.7 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040828
Mã NSX: AT0805BRD0788K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 76.8 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039834
Mã NSX: RT0805CRB0776K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 88.7 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040829
Mã NSX: AT0805BRD0788R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 76.8 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039835
Mã NSX: RT0805CRB0776R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.06 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040830
Mã NSX: AT0805BRD078K06L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 787 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039836
Mã NSX: RT0805CRB07787KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.25 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040831
Mã NSX: AT0805BRD078K25L

Số lượng / Giá