Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 36,261-36,280 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 787 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039837
Mã NSX: RT0805CRB07787RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.45 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040832
Mã NSX: AT0805BRD078K45L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 78.7 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039838
Mã NSX: RT0805CRB0778K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.66 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040833
Mã NSX: AT0805BRD078K66L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 78.7 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039839
Mã NSX: RT0805CRB0778R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.87 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040834
Mã NSX: AT0805BRD078K87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.15 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039840
Mã NSX: RT0805CRB077K15L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 909 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040835
Mã NSX: AT0805BRD07909KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.32 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039841
Mã NSX: RT0805CRB077K32L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 909 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040836
Mã NSX: AT0805BRD07909RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.5 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039842
Mã NSX: RT0805CRB077K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 90.9 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040837
Mã NSX: AT0805BRD0790K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.68 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039843
Mã NSX: RT0805CRB077K68L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 90.9 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040838
Mã NSX: AT0805BRD0790R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.87 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039844
Mã NSX: RT0805CRB077K87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 910 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040839
Mã NSX: AT0805BRD07910RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 806 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039845
Mã NSX: RT0805CRB07806RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 931 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040840
Mã NSX: AT0805BRD07931KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 80.6 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039846
Mã NSX: RT0805CRB0780K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 931 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040841
Mã NSX: AT0805BRD07931RL

Số lượng / Giá