Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 36,301-36,320 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 866 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039857
Mã NSX: RT0805CRB07866RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.09 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040852
Mã NSX: AT0805BRD079K09L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 86.6 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039858
Mã NSX: RT0805CRB0786K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.31 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040853
Mã NSX: AT0805BRD079K31L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 86.6 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039859
Mã NSX: RT0805CRB0786R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.53 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040854
Mã NSX: AT0805BRD079K53L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 887 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039860
Mã NSX: RT0805CRB07887RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.76 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040855
Mã NSX: AT0805BRD079K76L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 88.7 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039861
Mã NSX: RT0805CRB0788K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040856
Mã NSX: AT0805CRD0710RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 88.7 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039862
Mã NSX: RT0805CRB0788R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10.5 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040857
Mã NSX: AT0805BRD0710R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.06 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039863
Mã NSX: RT0805CRB078K06L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6 mOhms 0805 ±1% 0.333W, 1/3W
Mã Tranzi: TZ-00040858
Mã NSX: PE0805FRF7T0R006L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.25 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039864
Mã NSX: RT0805CRB078K25L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7 mOhms 0805 ±1% 0.333W, 1/3W
Mã Tranzi: TZ-00040859
Mã NSX: PE0805FRF7T0R007L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.2 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039865
Mã NSX: RT0805CRB078K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15 mOhms 0805 ±1% 0.333W, 1/3W
Mã Tranzi: TZ-00040860
Mã NSX: PE0805FRF7T0R015L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.45 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039866
Mã NSX: RT0805CRB078K45L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10 mOhms 0805 ±1% 0.333W, 1/3W
Mã Tranzi: TZ-00040861
Mã NSX: PE0805FRF7T0R01L

Số lượng / Giá