Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 36,341-36,360 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 93.1 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039877
Mã NSX: RT0805CRB0793R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7 mOhms 0805 ±5% 0.333W, 1/3W
Mã Tranzi: TZ-00040872
Mã NSX: PE0805JRF7T0R007L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 953 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039878
Mã NSX: RT0805CRB07953RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15 mOhms 0805 ±5% 0.333W, 1/3W
Mã Tranzi: TZ-00040873
Mã NSX: PE0805JRF7T0R015L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 95.3 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039879
Mã NSX: RT0805CRB0795K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10 mOhms 0805 ±5% 0.333W, 1/3W
Mã Tranzi: TZ-00040874
Mã NSX: PE0805JRF7T0R01L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 95.3 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039880
Mã NSX: RT0805CRB0795R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 25 mOhms 0805 ±5% 0.333W, 1/3W
Mã Tranzi: TZ-00040875
Mã NSX: PE0805JRF7T0R025L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 976 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039881
Mã NSX: RT0805CRB07976RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 20 mOhms 0805 ±5% 0.333W, 1/3W
Mã Tranzi: TZ-00040876
Mã NSX: PE0805JRF7T0R02L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 97.6 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039882
Mã NSX: RT0805CRB0797K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33 mOhms 0805 ±5% 0.333W, 1/3W
Mã Tranzi: TZ-00040877
Mã NSX: PE0805JRF7T0R033L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 97.6 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039883
Mã NSX: RT0805CRB0797R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 39 mOhms 0805 ±5% 0.333W, 1/3W
Mã Tranzi: TZ-00040878
Mã NSX: PE0805JRF7T0R039L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.09 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039884
Mã NSX: RT0805CRB079K09L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30 mOhms 0805 ±5% 0.333W, 1/3W
Mã Tranzi: TZ-00040879
Mã NSX: PE0805JRF7T0R03L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.1 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039885
Mã NSX: RT0805CRB079K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47 mOhms 0805 ±5% 0.333W, 1/3W
Mã Tranzi: TZ-00040880
Mã NSX: PE0805JRF7T0R047L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.31 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039886
Mã NSX: RT0805CRB079K31L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 40 mOhms 0805 ±5% 0.333W, 1/3W
Mã Tranzi: TZ-00040881
Mã NSX: PE0805JRF7T0R04L

Số lượng / Giá