Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 36,441-36,460 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 137 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039927
Mã NSX: RT0805BRC07137KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.1 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040922
Mã NSX: RT0805WRE0712K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 137 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039928
Mã NSX: RT0805BRC07137RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.4 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040923
Mã NSX: RT0805WRE0712K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 13.7 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039929
Mã NSX: RT0805BRC0713K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.7 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040924
Mã NSX: RT0805WRE0712K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 13.3 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039930
Mã NSX: RT0805BRC0713R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040925
Mã NSX: RT0805WRE0712KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 13.7 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039931
Mã NSX: RT0805BRC0713R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.1 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040926
Mã NSX: RT0805WRE0712R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 140 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039932
Mã NSX: RT0805BRC07140KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.4 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040927
Mã NSX: RT0805WRE0712R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 140 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039933
Mã NSX: RT0805BRC07140RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.7 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040928
Mã NSX: RT0805WRE0712R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 143 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039934
Mã NSX: RT0805BRC07143KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040929
Mã NSX: RT0805WRE0712RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 143 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039935
Mã NSX: RT0805BRC07143RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 130 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040930
Mã NSX: RT0805WRE07130KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 147 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039936
Mã NSX: RT0805BRC07147KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 133 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040931
Mã NSX: RT0805WRE07133KL

Số lượng / Giá