Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 36,461-36,480 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 147 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039937
Mã NSX: RT0805BRC07147RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 133 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040932
Mã NSX: RT0805WRE07133RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 14.3 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039938
Mã NSX: RT0805BRC0714K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 137 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040933
Mã NSX: RT0805WRE07137KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 14 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039939
Mã NSX: RT0805BRC0714KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 137 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040934
Mã NSX: RT0805WRE07137RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 14.3 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039940
Mã NSX: RT0805BRC0714R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 13.3 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040935
Mã NSX: RT0805WRE0713K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 14.7 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039941
Mã NSX: RT0805BRC0714R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 13.7 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040936
Mã NSX: RT0805WRE0713K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 154 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039942
Mã NSX: RT0805BRC07154KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 13 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040937
Mã NSX: RT0805WRE0713KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 154 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039943
Mã NSX: RT0805BRC07154RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 13.3 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040938
Mã NSX: RT0805WRE0713R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 158 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039944
Mã NSX: RT0805BRC07158KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 13.7 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040939
Mã NSX: RT0805WRE0713R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 158 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039945
Mã NSX: RT0805BRC07158RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 13 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040940
Mã NSX: RT0805WRE0713RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15.4 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039946
Mã NSX: RT0805BRC0715K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 140 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040941
Mã NSX: RT0805WRE07140KL

Số lượng / Giá