Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 36,501-36,520 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 16.9 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039957
Mã NSX: RT0805BRC0716K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 14 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040952
Mã NSX: RT0805WRE0714RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.2 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039958
Mã NSX: RT0805BRC0716R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 150 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040953
Mã NSX: RT0805WRE07150KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.5 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039959
Mã NSX: RT0805BRC0716R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 150 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040954
Mã NSX: RT0805WRE07150RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.9 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039960
Mã NSX: RT0805BRC0716R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 154 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040955
Mã NSX: RT0805WRE07154KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039961
Mã NSX: RT0805BRC0716RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 154 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040956
Mã NSX: RT0805WRE07154RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 174 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039962
Mã NSX: RT0805BRC07174KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 158 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040957
Mã NSX: RT0805WRE07158KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 174 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039963
Mã NSX: RT0805BRC07174RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 158 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040958
Mã NSX: RT0805WRE07158RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 178 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039964
Mã NSX: RT0805BRC07178KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15.4 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040959
Mã NSX: RT0805WRE0715K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 178 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039965
Mã NSX: RT0805BRC07178RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15.8 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040960
Mã NSX: RT0805WRE0715K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 17.4 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039966
Mã NSX: RT0805BRC0717K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040961
Mã NSX: RT0805WRE0715KL

Số lượng / Giá