Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 36,521-36,540 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 17.8 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039967
Mã NSX: RT0805BRC0717K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15.4 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040962
Mã NSX: RT0805WRE0715R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 17.4 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039968
Mã NSX: RT0805BRC0717R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15.8 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040963
Mã NSX: RT0805WRE0715R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 17.8 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039969
Mã NSX: RT0805BRC0717R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040964
Mã NSX: RT0805WRE0715RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 180 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039970
Mã NSX: RT0805BRC07180KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 160 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040965
Mã NSX: RT0805WRE07160KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 180 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039971
Mã NSX: RT0805BRC07180RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 160 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040966
Mã NSX: RT0805WRE07160RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 182 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039972
Mã NSX: RT0805BRC07182KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 162 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040967
Mã NSX: RT0805WRE07162KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 182 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039973
Mã NSX: RT0805BRC07182RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 162 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040968
Mã NSX: RT0805WRE07162RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 187 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039974
Mã NSX: RT0805BRC07187KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 165 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040969
Mã NSX: RT0805WRE07165KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 187 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039975
Mã NSX: RT0805BRC07187RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 165 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040970
Mã NSX: RT0805WRE07165RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18.2 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039976
Mã NSX: RT0805BRC0718K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 169 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040971
Mã NSX: RT0805WRE07169KL

Số lượng / Giá