Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 36,541-36,560 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 18.7 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039977
Mã NSX: RT0805BRC0718K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 169 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040972
Mã NSX: RT0805WRE07169RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18.7 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039978
Mã NSX: RT0805BRC0718R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.2 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040973
Mã NSX: RT0805WRE0716K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039979
Mã NSX: RT0805BRC0718RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.5 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040974
Mã NSX: RT0805WRE0716K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 191 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039980
Mã NSX: RT0805BRC07191KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.9 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040975
Mã NSX: RT0805WRE0716K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 191 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039981
Mã NSX: RT0805BRC07191RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040976
Mã NSX: RT0805WRE0716KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 196 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039982
Mã NSX: RT0805BRC07196KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.2 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040977
Mã NSX: RT0805WRE0716R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 196 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039983
Mã NSX: RT0805BRC07196RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.5 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040978
Mã NSX: RT0805WRE0716R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 19.1 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039984
Mã NSX: RT0805BRC0719K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.9 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040979
Mã NSX: RT0805WRE0716R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 19.6 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039985
Mã NSX: RT0805BRC0719K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040980
Mã NSX: RT0805WRE0716RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 19.1 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039986
Mã NSX: RT0805BRC0719R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 174 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040981
Mã NSX: RT0805WRE07174KL

Số lượng / Giá