Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 36,561-36,580 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 1.07 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039987
Mã NSX: RT0805BRC071K07L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 174 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040982
Mã NSX: RT0805WRE07174RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.13 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039988
Mã NSX: RT0805BRC071K13L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 178 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040983
Mã NSX: RT0805WRE07178KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.15 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039989
Mã NSX: RT0805BRC071K15L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 178 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040984
Mã NSX: RT0805WRE07178RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.18 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039990
Mã NSX: RT0805BRC071K18L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 17.4 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040985
Mã NSX: RT0805WRE0717K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.21 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039991
Mã NSX: RT0805BRC071K21L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 17.8 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040986
Mã NSX: RT0805WRE0717K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.24 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039992
Mã NSX: RT0805BRC071K24L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 17.4 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040987
Mã NSX: RT0805WRE0717R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.27 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039993
Mã NSX: RT0805BRC071K27L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 17.8 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040988
Mã NSX: RT0805WRE0717R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.2 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039994
Mã NSX: RT0805BRC071K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 180 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040989
Mã NSX: RT0805WRE07180KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.33 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039995
Mã NSX: RT0805BRC071K33L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 180 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040990
Mã NSX: RT0805WRE07180RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.37 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039996
Mã NSX: RT0805BRC071K37L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 182 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040991
Mã NSX: RT0805WRE07182KL

Số lượng / Giá