Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 3,641-3,660 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 30 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005452
Mã NSX: RT0402FRE0730RL

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 316 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005453
Mã NSX: RT0402FRE07316RL

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 31.6 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005454
Mã NSX: RT0402FRE0731K6L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 31.6 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005455
Mã NSX: RT0402FRE0731R6L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 324 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005456
Mã NSX: RT0402FRE07324RL

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 32.4 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005457
Mã NSX: RT0402FRE0732K4L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 32.4 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005458
Mã NSX: RT0402FRE0732R4L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 330 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005459
Mã NSX: RT0402FRE07330RL

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 332 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005460
Mã NSX: RT0402FRE07332RL

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 33.2 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005461
Mã NSX: RT0402FRE0733K2L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 33.2 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005462
Mã NSX: RT0402FRE0733R2L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 33 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005463
Mã NSX: RT0402FRE0733RL

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 340 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005464
Mã NSX: RT0402FRE07340RL

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 348 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005465
Mã NSX: RT0402FRE07348RL

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 34.8 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005466
Mã NSX: RT0402FRE0734K8L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 34 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005467
Mã NSX: RT0402FRE0734KL

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 34.8 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005468
Mã NSX: RT0402FRE0734R8L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 34 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005469
Mã NSX: RT0402FRE0734RL

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 357 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005470
Mã NSX: RT0402FRE07357RL

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 35.7 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005471
Mã NSX: RT0402FRE0735K7L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204