Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 36,601-36,620 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 1.87 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040007
Mã NSX: RT0805BRC071K87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 196 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041002
Mã NSX: RT0805WRE07196KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.8 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040008
Mã NSX: RT0805BRC071K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 196 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041003
Mã NSX: RT0805WRE07196RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.91 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040009
Mã NSX: RT0805BRC071K91L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 19.1 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041004
Mã NSX: RT0805WRE0719K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.96 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040010
Mã NSX: RT0805BRC071K96L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 19.6 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041005
Mã NSX: RT0805WRE0719K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 200 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040011
Mã NSX: RT0805BRC07200RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 19.1 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041006
Mã NSX: RT0805WRE0719R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 205 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040012
Mã NSX: RT0805BRC07205KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 19.6 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041007
Mã NSX: RT0805WRE0719R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 205 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040013
Mã NSX: RT0805BRC07205RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.02 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041008
Mã NSX: RT0805WRE071K02L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 20.5 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040014
Mã NSX: RT0805BRC0720K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.05 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041009
Mã NSX: RT0805WRE071K05L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 20.5 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040015
Mã NSX: RT0805BRC0720R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.07 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041010
Mã NSX: RT0805WRE071K07L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 210 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040016
Mã NSX: RT0805BRC07210RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.13 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041011
Mã NSX: RT0805WRE071K13L

Số lượng / Giá