Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 36,761-36,780 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 2.87 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040087
Mã NSX: RT0805BRC072K87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 26.7 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041082
Mã NSX: RT0805WRE0726R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.8 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040088
Mã NSX: RT0805BRC072K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 270 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041083
Mã NSX: RT0805WRE07270RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.94 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040089
Mã NSX: RT0805BRC072K94L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 274 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041084
Mã NSX: RT0805WRE07274RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 300 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040090
Mã NSX: RT0805BRC07300KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 27.4 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041085
Mã NSX: RT0805WRE0727K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 301 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040091
Mã NSX: RT0805BRC07301KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 27 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041086
Mã NSX: RT0805WRE0727KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 301 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040092
Mã NSX: RT0805BRC07301RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 27.4 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041087
Mã NSX: RT0805WRE0727R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 309 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040093
Mã NSX: RT0805BRC07309KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 27 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041088
Mã NSX: RT0805WRE0727RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 309 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040094
Mã NSX: RT0805BRC07309RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 280 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041089
Mã NSX: RT0805WRE07280RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30.1 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040095
Mã NSX: RT0805BRC0730K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 287 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041090
Mã NSX: RT0805WRE07287RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30.9 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040096
Mã NSX: RT0805BRC0730K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 28.7 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041091
Mã NSX: RT0805WRE0728K7L

Số lượng / Giá