Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 36,801-36,820 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 32.4 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040107
Mã NSX: RT0805BRC0732R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.26 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041102
Mã NSX: RT0805WRE072K26L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 330 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040108
Mã NSX: RT0805BRC07330KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.2 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041103
Mã NSX: RT0805WRE072K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 330 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040109
Mã NSX: RT0805BRC07330RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.32 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041104
Mã NSX: RT0805WRE072K32L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 332 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040110
Mã NSX: RT0805BRC07332KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.37 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041105
Mã NSX: RT0805WRE072K37L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33.2 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040111
Mã NSX: RT0805BRC0733R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.43 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041106
Mã NSX: RT0805WRE072K43L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040112
Mã NSX: RT0805BRC0733RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.49 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041107
Mã NSX: RT0805WRE072K49L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 340 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040113
Mã NSX: RT0805BRC07340KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.4 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041108
Mã NSX: RT0805WRE072K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 340 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040114
Mã NSX: RT0805BRC07340RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.55 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041109
Mã NSX: RT0805WRE072K55L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 348 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040115
Mã NSX: RT0805BRC07348KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.61 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041110
Mã NSX: RT0805WRE072K61L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 34.8 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040116
Mã NSX: RT0805BRC0734K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.67 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041111
Mã NSX: RT0805WRE072K67L

Số lượng / Giá