Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 36,821-36,840 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 34 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040117
Mã NSX: RT0805BRC0734KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.71 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041112
Mã NSX: RT0805WRE072K71L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 34.8 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040118
Mã NSX: RT0805BRC0734R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.74 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041113
Mã NSX: RT0805WRE072K74L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 357 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040119
Mã NSX: RT0805BRC07357KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.7 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041114
Mã NSX: RT0805WRE072K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 357 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040120
Mã NSX: RT0805BRC07357RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.87 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041115
Mã NSX: RT0805WRE072K87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 35.7 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040121
Mã NSX: RT0805BRC0735R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.8 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041116
Mã NSX: RT0805WRE072K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 360 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040122
Mã NSX: RT0805BRC07360RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.94 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041117
Mã NSX: RT0805WRE072K94L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 365 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040123
Mã NSX: RT0805BRC07365KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 300 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041118
Mã NSX: RT0805WRE07300RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 365 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040124
Mã NSX: RT0805BRC07365RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 301 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041119
Mã NSX: RT0805WRE07301RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 36.5 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040125
Mã NSX: RT0805BRC0736K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 309 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041120
Mã NSX: RT0805WRE07309RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 36.5 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040126
Mã NSX: RT0805BRC0736R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30.9 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041121
Mã NSX: RT0805WRE0730K9L

Số lượng / Giá