Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 36,861-36,880 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 392 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040137
Mã NSX: RT0805BRC07392KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 330 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041132
Mã NSX: RT0805WRE07330RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 39.2 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040138
Mã NSX: RT0805BRC0739K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 332 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041133
Mã NSX: RT0805WRE07332RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 39.2 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040139
Mã NSX: RT0805BRC0739R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33.2 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041134
Mã NSX: RT0805WRE0733K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 39 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040140
Mã NSX: RT0805BRC0739RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041135
Mã NSX: RT0805WRE0733KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.01 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040141
Mã NSX: RT0805BRC073K01L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33.2 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041136
Mã NSX: RT0805WRE0733R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.09 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040142
Mã NSX: RT0805BRC073K09L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041137
Mã NSX: RT0805WRE0733RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.16 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040143
Mã NSX: RT0805BRC073K16L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 340 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041138
Mã NSX: RT0805WRE07340RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.24 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040144
Mã NSX: RT0805BRC073K24L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 348 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041139
Mã NSX: RT0805WRE07348RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.3 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040145
Mã NSX: RT0805BRC073K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 34.8 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041140
Mã NSX: RT0805WRE0734K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.48 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040146
Mã NSX: RT0805BRC073K48L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 34 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041141
Mã NSX: RT0805WRE0734KL

Số lượng / Giá