Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 36,941-36,960 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 464 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040177
Mã NSX: RT0805BRC07464RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.57 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041172
Mã NSX: RT0805WRE073K57L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 46.4 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040178
Mã NSX: RT0805BRC0746K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.65 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041173
Mã NSX: RT0805WRE073K65L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 46.4 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040179
Mã NSX: RT0805BRC0746R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.6 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041174
Mã NSX: RT0805WRE073K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 470 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040180
Mã NSX: RT0805BRC07470RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.74 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041175
Mã NSX: RT0805WRE073K74L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 475 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040181
Mã NSX: RT0805BRC07475KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.83 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041176
Mã NSX: RT0805WRE073K83L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 475 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040182
Mã NSX: RT0805BRC07475RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.92 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041177
Mã NSX: RT0805WRE073K92L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47.5 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040183
Mã NSX: RT0805BRC0747K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.9 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041178
Mã NSX: RT0805WRE073K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040184
Mã NSX: RT0805BRC0747KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041179
Mã NSX: RT0805WRE073KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47.5 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040185
Mã NSX: RT0805BRC0747R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 402 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041180
Mã NSX: RT0805WRE07402RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040186
Mã NSX: RT0805BRC0747RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 40.2 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041181
Mã NSX: RT0805WRE0740K2L

Số lượng / Giá