Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 3,681-3,700 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 3.09 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005492
Mã NSX: RT0402FRE073K09L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 3.16 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005493
Mã NSX: RT0402FRE073K16L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 3.24 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005494
Mã NSX: RT0402FRE073K24L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 3.32 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005495
Mã NSX: RT0402FRE073K32L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 3.3 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005496
Mã NSX: RT0402FRE073K3L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 3.48 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005497
Mã NSX: RT0402FRE073K48L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 3.4 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005498
Mã NSX: RT0402FRE073K4L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 3.57 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005499
Mã NSX: RT0402FRE073K57L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 3.65 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005500
Mã NSX: RT0402FRE073K65L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 3.6 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005501
Mã NSX: RT0402FRE073K6L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 3.74 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005502
Mã NSX: RT0402FRE073K74L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 3.83 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005503
Mã NSX: RT0402FRE073K83L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 3.92 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005504
Mã NSX: RT0402FRE073K92L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 3.9 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005505
Mã NSX: RT0402FRE073K9L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 3 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005506
Mã NSX: RT0402FRE073KL

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 402 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005507
Mã NSX: RT0402FRE07402RL

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 40.2 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005508
Mã NSX: RT0402FRE0740K2L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 40.2 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005509
Mã NSX: RT0402FRE0740R2L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 412 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005510
Mã NSX: RT0402FRE07412RL

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 41.2 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005511
Mã NSX: RT0402FRE0741K2L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204