Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 36,981-37,000 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 4.48 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040197
Mã NSX: RT0805BRC074K48L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 43 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041192
Mã NSX: RT0805WRE0743KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.75 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040198
Mã NSX: RT0805BRC074K75L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 43.2 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041193
Mã NSX: RT0805WRE0743R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.87 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040199
Mã NSX: RT0805BRC074K87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 43 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041194
Mã NSX: RT0805WRE0743RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 510 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040200
Mã NSX: RT0805BRC07510RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 442 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041195
Mã NSX: RT0805WRE07442RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 511 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040201
Mã NSX: RT0805BRC07511KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 44.2 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041196
Mã NSX: RT0805WRE0744K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 511 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040202
Mã NSX: RT0805BRC07511RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 44.2 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041197
Mã NSX: RT0805WRE0744R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 51.1 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040203
Mã NSX: RT0805BRC0751R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 453 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041198
Mã NSX: RT0805WRE07453RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 51 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040204
Mã NSX: RT0805BRC0751RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 45.3 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041199
Mã NSX: RT0805WRE0745K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 523 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00040205
Mã NSX: RT0805BRC07523KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 45.3 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041200
Mã NSX: RT0805WRE0745R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 464 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041201
Mã NSX: RT0805WRE07464RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 46.4 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041202
Mã NSX: RT0805WRE0746K4L

Số lượng / Giá