Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 37,041-37,060 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 2.4 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042223
Mã NSX: RT0805BRC072K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.75 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041226
Mã NSX: RT0805WRE074K75L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.55 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042224
Mã NSX: RT0805BRC072K55L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.7 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041227
Mã NSX: RT0805WRE074K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.61 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042225
Mã NSX: RT0805BRC072K61L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.87 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041228
Mã NSX: RT0805WRE074K87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.74 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042226
Mã NSX: RT0805BRC072K74L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.99 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041229
Mã NSX: RT0805WRE074K99L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.7 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042227
Mã NSX: RT0805BRC072K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 510 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041230
Mã NSX: RT0805WRE07510RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042228
Mã NSX: RT0805BRC072KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 511 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041231
Mã NSX: RT0805WRE07511RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 300 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042229
Mã NSX: RT0805BRC07300RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 51.1 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041232
Mã NSX: RT0805WRE0751K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042230
Mã NSX: RT0805BRC0730KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 51 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041233
Mã NSX: RT0805WRE0751KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 332 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042231
Mã NSX: RT0805BRC07332RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 51.1 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041234
Mã NSX: RT0805WRE0751R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33.2 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042232
Mã NSX: RT0805BRC0733K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 51 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041235
Mã NSX: RT0805WRE0751RL

Số lượng / Giá